Inspirativní materiály

Materiály a aktivity, které jsme v Tereze vytvořily a mohou být inspirací pro zařazení tématu Klimatická změna do výuky

Tématu Odpovědná spotřeba a životní styl

K tématu odpovědné spotřeby jsme vytvořili metodické listy, doplněné mnoha odbornými materiály.Informace o tomto materiálu a o tom proč učit ve školách tématu Odpovědná spotřeba najdetee v naši novinkách na tomto odkazu,

Pracovní listy, které jsou součástí metodických listů najdete zde.

K tématu odpovědná spotřeba jsme shromáždili, vytvořili a sepsali pro vád řadu dalších materiálů, které lze využít nejen v environmentálních tématech. tyto materiály najdete níže.

Informace pro učitele

Jsou materiály, které umožňují a usnadňujíí praktické využití odbornýcj informací přímo v lekcích.

Koláž jako nástroj sebereflexe

Marketing a reklama

Reklama a její působení

Maslowova pyramida

Životní styly

Kompletní Odborné podklady k tématu odpovědná spotřeba najdete na tomto odkazu.

Odkazy na Videa

Odkazy na videa ke všem lekcím najdete v tomto dokumentu.

Inspirace, tipy a aktivity

Zde najde vše čím je možné obohatit  lekce nejen Odpovědné spotřeby, ale lze je využít i v jiných vyučovacích předmětech.

Hromadění odpadků 

Jak naplánovat změnu

Jak řešit problém - metoda PDCA (Plan - plánuj, Do - dělej, Check- kontroluj, Act - jednej)

Jak naplánovat akci pro veřejnost

Malý nápadník akcí

Jak o sobě dát vědět

Jak začít spolupráci

Příklady z praxe na testovaných školách:

Rozdělení do skupin

Lapbook jako osobní portfolio

Další zajímavé aktivity

Výstava výrobků s příběhem

Nákup pro školku společně s dětmi

Materiály a publikace

Udržitelný život ve třídě

Tato publikace vyšla v roce 2010 aktivity jsou aktuální, nicméně je potřeba vzít v úvahu, že některé údaje nemusí být zcela aktuální. z této publikace jsme využili aktivitu hromadění odpadků.

7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin

Z této publikace jsme využili ostatní matreriály v odstavci Inspirace, tipy a aktivity.

 

 

 

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se