Inspirativní materiály

Materiály a aktivity, které jsme v Tereze vytvořily a mohou být inspirací pro zařazení tématu Klimatická změna do výuky

Tématu Odpovědná spotřeba a životní styl

K tématu odpovědné spotřeby jsme vytvořili metodické listy, doplněné mnoha odbornými materiály.Informace o tomto materiálu a o tom proč učit ve školách tématu Odpovědná spotřeba najdetee v naši novinkách na tomto odkazu,

Pracovní listy, které jsou součástí metodických listů najdete zde.

K tématu odpovědná spotřeba jsme shromáždili, vytvořili a sepsali pro vád řadu dalších materiálů, které lze využít nejen v environmentálních tématech. tyto materiály najdete níže.

Informace pro učitele

Jsou materiály, které umožňují a usnadňujíí praktické využití odbornýcj informací přímo v lekcích.

Koláž jako nástroj sebereflexe

Marketing a reklama

Reklama a její působení

Maslowova pyramida

Životní styly

Kompletní Odborné podklady k tématu odpovědná spotřeba najdete na tomto odkazu.

Odkazy na Videa

Odkazy na videa ke všem lekcím najdete v tomto dokumentu.

Inspirace, tipy a aktivity

Zde najde vše čím je možné obohatit  lekce nejen Odpovědné spotřeby, ale lze je využít i v jiných vyučovacích předmětech.

Hromadění odpadků 

Jak naplánovat změnu

Jak řešit problém - metoda PDCA (Plan - plánuj, Do - dělej, Check- kontroluj, Act - jednej)

Jak naplánovat akci pro veřejnost

Malý nápadník akcí

Jak o sobě dát vědět

Jak začít spolupráci

Příklady z praxe na testovaných školách:

Rozdělení do skupin

Lapbook jako osobní portfolio

Další zajímavé aktivity

Výstava výrobků s příběhem

Nákup pro školku společně s dětmi

Materiály a publikace

Udržitelný život ve třídě

Tato publikace vyšla v roce 2010 aktivity jsou aktuální, nicméně je potřeba vzít v úvahu, že některé údaje nemusí být zcela aktuální. z této publikace jsme využili aktivitu hromadění odpadků.

7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin

Z této publikace jsme využili ostatní matreriály v odstavci Inspirace, tipy a aktivity.

 

 

 

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!