Idea kampaně

Důležité je začít u sebe, ale nepřestávat tam!

"Co mohu dělat v boji proti klimatickým změnám? Lze žít zcela udržitelně? Mám vůbec nějakou moc?
Odpověď zní ANO i NE."

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ je právě o tom hledat odpovědi na otázky výše, a ukazovat si, co je v našich silách a proč je důležité dělat správné věci, i když to samo o sobě svět nespasí.

Kampaň nezastaví klimatické změny, ale může mnoha lidem ukázat, že lze něco udělat na své osobní úrovni, ve své domácnosti, v komunitě i na úrovni státu. Každý má určitou moc, která závisí na jeho věku, zkušenostech a postavení. A záleží, jak tuto moc využije. Možná zvládne jen vyměnit žárovku, možná přejde s domácností na zelenou energii, možná podepíše petici nebo zvolí do vlády ty správné lidi...

Kampaň obyčejného hrdinství umožňuje vytvářet naději pro budoucnost.
Ukazuje zapojeným týmům i jednotlivým účastníkům, že je důležité začít zlepšovat svět u sebe, ale nesmí tam přestat.

Co umožňuje kampaň školám, organizacím, rodinám
i aktivním jednotlivcům = místním koordinátorům?

Trénovat aktivní občanství = dětem a dospělím dává prostor komunikovat a motivovat lidi ze svého okolí k udržitelnějšímu způsobu života

Rozvíjí:

  • hledání informací a argumentů
  • pochopení souvislostí
  • prezentační schopnosti
  • kreativitu a nápady 
   

Co umožňuje kampaň zapojeným jednotlivcům = účastníkům?

Zlepšovat udržitelnější způsob života = lidem dává jednoduché konkrétní návody, jak zmírňovat svůj osobní dopad na životní prostředí

Rozvíjí:

  • znalosti o vlastních možnostech
  • odolnost vůči změnám a omezením
  • motivaci
  • přemýšlení v souvislostech

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!