David Šeda

Panelisté konference Změňme klima 2022

1) Co dělám, čím se profesně zabývám:

V společnosti EG.D, která zajišťuje distribuci elektrické energie a plynu na vymezeném území, vykonávám funkci programového manažera naší strategie udržitelnosti. V rámci programu se zabýváme řadou oblastí – od zvyšování biodiverzity v ochranných pásmech kolem vedení, podporou Start-upů nebo alternativní mobilitou. Všechna realizovaná opatření vycházejí z charty udržitelnosti OSN. Kromě toho působím jako projektový manažer v týmu, který hledá nová inovativní řešení a zavádí je postupně do praxe, zabývám se rovněž národní a evropskou energetickou legislativou.

2) Jak má činnost souvisí se Změnou klimatu:

Všechna opatření, která v rámci programu udržitelnosti realizujeme, mají za cíl snížit negativní dopady naší činnosti, snížit uhlíkovou stopu nebo zvyšovat povědomí o možnostech energetických úspor. Snažíme se zodpovědně přistupovat ke zdrojům, které nám naše planeta nabízí a chránit je tak pro další generace.

3) Vzkaz pro mladé lidi, děti ohledně změn klimatu:

Nepropadejte v souvislosti s ochranou životního prostředí panice – i malá změna v našem chování může mít dalekosáhlé pozitivní dopady. Důležité je táhnout za jeden provaz!

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!