Certifikace škol

Všechny Ekoškoly v ČR mají od roku 2020 možnost získat tři stupně mezinárodního ocenění.

Certifikace, aneb i malé kroky se počítají

Mezinárodní certifikace je nedílnou součástí programu Ekoškola.

Certifikací získáte:

 • ujištění, že jdete správnou cestou
 • ocenění práce vaší i vašich dětí 
 • rady a doporučení, jak v práci pokračovat
 • zvýšení prestiže vaší školy

Certifikace je možná ve třech stupních resp. cestách (bronzová, stříbrná a zelená). Třístupňový systém umožňuje získání certifikace všem školám dle jejich potřeb a míry zapojení do programu.

Jednotlivé stupně certifikace jsme nazvali cestami, protože vyjadřují, v jaké etapě při cestě Ekoškolou se nacházíte. Nedílnou součástí certifikace je naše soustavná podpora prostřednictví konzultací, resp. konzultantů a webinářů a seminářů. Součástí každé certifikace je zpráva, která vás informuje o tom, co se vám daří, a zároveň obsahuje doporučení kam se dále posouvat.

Jak poznat, kde se na cestě Ekoškolou nacházíte resp. o kterou certifikaci zažádat

Bronzová cesta

 • vytvořili jsme Ekotým
 • prošli jsme první téma
 • dotkli jsme se všech kroků metodiky 7 kroků, nebo jsme některé kroky zvládli perfektně
 • získáte zprávu a Certifikát o projití Bronzové cesty

Stříbrná cesta

 • vytvořili jsme Ekotým a zvládli Analýzu a Plán činností
 • prošli jsme první téma/ta
 • zvládli jsme všechny kroky na druhé úrovni, nebo jsme zvládli 3 výše zmíněné kroky na nejvyšší úrovni
 • získáte zprávu, Certifikát o projití Stříbrné cesty a ceduli 

Zelená cesta

 • pracujeme se všemi 7 kroky metodiky
 • máme kompletně zpracovaná 1- 2 témata
 • dostali jsme se ve většině kroků na vyšší než druhou úroveň
 • získáte zprávu, Certifikát o projití Zelené cesty, ceduli a zelenou vlajku

Podrobný popis jednotlivých cest  a způsobu certifikace najdete zde.

Průvodcem na cestě Ekoškolou vám budou kritéria: Pro MŠ ke stažení zde, pro ZŠ a SŠ ke stažení zde.

Je na vás, kterou cestou se vydáte. Vaší volbou je také to, kolik času na každé cestě strávíte, i to, zda a jak rychle dosáhnete Zelené vlajky. 

Staňte se Ekoškolou

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!