Často kladené otázky

Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky ohledně změny certifikace a ceny.

Jsme již škola s titulem Ekoškoly. Musíme teď žádat o Zelenou vlajku?

Zelená vlajka je titul Ekoškoly. Sjednocujeme pouze názvy s mezinárodním a zahraničním standardem. Pokud máte titul Ekoškoly, máte tedy Zelenou vlajku, a nemění se pro vás téměř nic. Bereme vás automaticky jako aktivní školu na nejvyšší Zelené cestě. Až přijde čas na obhajobu, daný při posledním auditu, projdete obhajobou a dalším auditem jako obvykle. Změna systému se právě vás dotýká minimálně (především plošnou změnou poplatku: https://ekoskola.cz/cz/zmena-ceny).

Proč se platí 1000 Kč navíc při certifikaci Zelené cesty (pro získání nebo obhajobu Zelené vlajky)?

Nejvyšší a nejnáročnější meta v mezinárodním programu Ekoškola je získání Zelené vlajky. Tato náročnost není jen na straně zapojené školy, ale i v rámci celé podpory, kterou škola v daném roce dostává. Týká se to zpracování žádosti, komunikace se školou, konzultace před auditem, samotným auditem na škole, zpracováním závěrečné zprávy a samozřejmě i uspořádáním slavnostní akce, kdy se předává vlajka, certifikát a další věci + se škole zařídí fotografování atd. Celý tento servis dokážeme pro školu udělat za 6 200 Kč. Škola se tedy podílí jen 16 %, i tak nám to pomáhá udržovat tuto podporu na vysoké úrovni.

Přihlásili jsme se k auditu v minulém roce a audit byl kvůli Covid-19 odložen. Jak bude audit probíhat?

Všechny audity, ke kterým se školy přihlásily ve školním roce 2019/2020 budou probíhat podle podmínek a kritérií platných před změnou systému. Ohledně přípravy a termínu auditu vás budou kontaktovat konzultanti programu Ekoškola.

Může škola žádat o více certifikací v jednom roce?

Ano, může. Pouze však o certifikát za projití Bronzové a Stříbrné cesty. O tyto certifikace lze zažádat kdykoliv během roku do 15.5. Certifikát za projití Zelené cesty – Zelenou vlajku lze získat pouze přihlášením do 15. 10.

Co se stane, když naše škola při obhajobě Zelené vlajky nenaplní kritéria?

Škola v takovém případě získá nižší ocenění, na které jí stačí body, tj. o projití Stříbrné nebo Bronzové cesty. Škola si ale může svůj certifikát o projití Stříbrné a Bronzové cesty stále přijet převzít osobně a zúčastnit se Slavnostního vyhlášení. O opětovnou obhajobu Zelené vlajky může škola požádat v dalším školním roce. Pokud však požádá znovu až po delším období, mezitím o titul Ekoškoly (Zelenou vlajku) přichází a nemůže se v tomto období prezentovat jako Ekoškola s titulem.

Co se stane, když zažádáme o certifikaci například Stříbrné cesty a při zpětné vazbě s konzultantem zjistíme, že máme v kritériích dost bodů pro získání Zelené vlajky?

Je dobré si vyhodnocovat Kritéria pravidelně v průběhu realizace programu na škole a tím získávat zpětnou vazbu o svém postupu v programu. Pak je více zřejmé pro Ekotým, na jakou certifikaci je možné se v daném roce zaměřit.

Pokud i přes to dojde k výše popsané situaci, konzultaci je pak možné považovat za Konzultaci před auditem. Konzultant se se školou domluví na termínu auditu a termínu zaslání podkladů k auditu. Škole je zaslána faktura na částku 1 000 Kč, která hradí část poplatků spojených s realizací auditu na škole a účasti školy na Slavnostním předávání ocenění školám. Poté škola absolvuje hodnotící návštěvu – audit na škole pro získání Zelené vlajky.

Za jakých podmínek můžeme přijít o certifikaci?

Škola přichází o certifikaci v následujících případech:

  • odhlásí se z programu
  • přestane platit poplatek (ve výši pro „aktivní školu“)
  • nezíská certifikaci
  • skončí platnost certifikace (3 roky)

Kdy se můžeme nazývat a prezentovat jako Ekoškola?

  • Přihlášením do programu Ekoškola získává škola možnost prezentovat se jako škola zapojená do programu Ekoškola.
  • Získáním certifikátu o projití Bronzové cesty získává škola možnost prezentovat se jako Ekoškola Bronzové cesty (škola získává také ceduli s logem programu).
  • Získáním certifikátu o projití Stříbrné cesty získává škola možnost prezentovat se jako Ekoškola Stříbrné cesty (škola získává také ceduli s logem programu).
  • Získáním certifikátu o projití Zelené cesty získává škola možnost prezentovat se jako škola s titulem programu Ekoškola (škola získává Zelenou vlajku a ceduli s logem programu).

Můžeme využívat logo Ekoškoly, i když nejsme certifikovaná škola?

Škola může využívat logo Ekoškoly  (na svých nástěnkách, webu, v článcích) ve spojení s větou: Jsme součástí mezinárodního programu Ekoškola nebo Jsme zapojeni v mezinárodním programu Ekoškola.
Může využívat také ekoškolí celostátní kanály jako je web programu Ekoškola nebo newsletter k propagaci své činnosti spojené s Ekoškolou (například ve formě příkladů dobré praxe nebo článků a pozvánek). Škola je také automaticky uvedena v online mapě Ekoškol.

 

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se