Akce pro klima - příklady

Příklady některých aktivit, které naše školy často realizují, a které mají v různé míře vliv na změnu klimatu a její důsledky.

Jak svou činností přispíváme ke zmírnění dopadů změny klimatu?

V následujících příkladech najdete, jak je možné vaše běžné aktivity, kterými zlepšujete životní prostředí propojit s dopady na změnu klimatu.

Popisy jednotlivých příkladů doplňujeme pojmy ADAPTACE a MITIGACE. O co se jedná?

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ jsou opatření, která vedou k vyrovnání se s dopady měnícího se klimatu. Jde v podstatě jakoukoliv úpravu, která vede ke snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny.

MITIGAČNÍ OPATŘENÍ jsou míněna jako předcházení ve smyslu zmírnění či zpomalení změny klimatu. Nejčastěji je s mitigací spojováno redukce vypouštění skleníkových plynů nebo úspora energie či výroba zelené energie.

 

PŘÍKLADY AKTIVIT A JEJICH PROPOJENÍ S KLIMATICKOU ZMĚNOU:

Sázením stromů/zeleně a péče o ni

 • zlepšujeme mikroklima, ochlazujeme ulice/budovy/slunné kouty, vytváříme útočiště pro lidi a další organismy na horké dny (ADAPTACE)
 • zeleň pohlcuje CO2 z atmosféry, staví z něj svoje těla a ukládá ho do půdy. Díky tomu pomáhá vyvažovat emise a zpomaluje postup klimatické změny (MITIGACE).

Zadržováním dešťové vody

 • šetříme pitnou vodu, která už v této době i v ČR v létě občas dochází (na některých místech vysychají studny)  (ADAPTACE);
 • vodní plochy - nádrže, sudy - odpařují vodu a zlepšují tak mikroklima, poskytují útočiště a osvěžení lidem a dalším organismům během horkých dnů  (ADAPTACE);
 • zpomalováním odtoku vody z krajiny bráníme vodní erozi a pomáháme s hospodařením vody v krajině v době such/přívalových srážek (ADAPTACE).

Lokálním a sezónním stravováním

 • šetříme vodou v zemích s vysokým výparem, kde se pěstují plodiny jedině díky umělému zavlažování  (ADAPTACE);
 • předcházíme degradaci a změně využití půdy (např. ze zalesněné půdy na ornou, z pralesa na monokulturní plantáž, eroze půdy způsobená závlahami), a tím zachování obranyschopnosti půdy vůči měnícímu se klimatu  (ADAPTACE);
 • a pomáháme s tím související ochranou biodiverzity klimatickou změnou ohrožené  (ADAPTACE);
 • předcházíme degradaci půdy a zabrańujeme uvolnění uhlíku, který se v ní ukládá (MITIGACE);
 • snížujeme energie potřebné k vytápění skleníků s nesezónními plodinami (MITIGACE);
 • snížujeme emisí vznikajících přepravou potravin na velké vzdálenosti (MITIGACE).

Sledováním teploty v budově, promyšleným větráním, nepřetápěním

 • nespotřebováváme energii navíc a tak v ČR šetříme uhlí, jehož spalováním přímo uniká do ovzduší CO2 (MITIGACE);
 • i v případě odběru zelené energie je vhodné jí šetřit, protože pak nepotřebujeme tak velkou výrobní kapacitu a celkovém energetickém mixu (nejen ČR) pak ušetříme opět fosilní paliva (MITIGACE).

Blešáky, swapy, opravy - druhý život nepoužívaných věcí

Využitím již existující věci (oblečení, školní pomůcky, elektronika...) namísto koupení nové významně šetříme emise CO2, které jsou spojené s životním cyklem té nové věci (MITIGACE):

 • šetříme suroviny, které by bylo třeba vypěstovat/vytěžit/vyrobit,
 • šetříme energii potřebnou na získání těchto surovin,
 • šetříme emise potřebné na dopravu surovin i výrobků,
 • šetříme energii potřebnou na výrobu dané věci.

Opětovným využíváním obalů a bezobalovými aktivitami

Využitím již existujících obalů nebo tím, že se obejdeme zcela bez obalu (MITIGACE):

 • šetříme suroviny, které by byly potřeba na výrobu nového obalu (ropa - plasty, celulóza - papír atd.),
 • šetříme energii potřebnou na výrobu obalu,
 • šetříme emise potřebné na přepravu nového obalu,
 • šetříme energii potřebnou na jeho recyklaci nebo rozložení.

 

NENAŠLI JSTE SVŮJ PŘÍKLAD? Napište nám na ekoskola@terezanet.cz

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!