Akce pro klima 2

Chystáte se se svými žáky nebo dětmi na Akci pro klima... Uspořádáte výstavu a máte rozhodnuto, jestli bude o uplynulých Kampaních OH, letošní Kampani, nebo jiné vaší aktivitě pro ŽP? Pojďte s námi na další kroky příprav!

 

Pokračujeme v plánování akce - 2. etapa

Připravili jsme pro vás přehledný návod, jak uspořádat výstavu a na co nezapomenout. Návody jsme doplnili Ekoškolími pravidly, která se za více než 15 let existence programu v ČR osvědčila v praxi.

1) Sestavíme tým

Ekoškolí pravidlo č. 1: Základní kritérium je nadšení pro věc. Pracujte s nadšenými dobrovolníky, i když tým nebude velký.

Ekoškolí pravidlo č. 2: Dejte žákům a studentům důvěru a prostor. Žáci jsou hlavní organizátoři, dospělí jsou jejich průvodci. Za prostor a důvěru se vám odvděčí nadšením a skvělými nápady.

Ekoškolí pravidlo č. 3: Vyhraďte si čas na seznámení se v rámci týmu, usnadní vám to budoucí spolupráci.

Jak získat tým?

  • Využijte osvědčené spolupracovníky. Vyzvěte ke spolupráci tým ze zájmového kroužku, ze třídy, z družiny a pod. obraťte se na rodiče, o kterých víte, že mají zájem o spolupráci.
  • Oslovte nováčky

                  Žáky/studenty a dospělé ze školy: oslovte inzerátem na nástěnce, rozhlasem, zveřejněním výzvy na webu

                   nebo FB.

                  Dospělé mimo školu: oslovte dotazem na třídních schůzkách, přes e-mail, nebo prostřednictvím FB. Zkuste

                   oslovit i veřejnost, která má o téma zájem.

Jak stmelit tým?

Vyhraďte si čas na utužení a stmelení týmu. Usnadní vám to budoucí spolupráci. Aby tým dobře fungoval, je důležité se v týmu seznámit a zjistit, jaké má kdo silné stránky. Při pořádání výstavy se uplatní nejrůznější povahy a kompetence. Budou se hodit akčňáci, přemýšlivci, praktici, pracanti, vizionáři, řečníci, počítačoví mágové... berte je všechny.

Podívejte se na 2 aktivity, které pomohou utužit tým a zjistit role v týmu.

2) Společně v týmu zvolíme nebo upřesníme si téma a poselství výstavy

Už jste si zvolili téma výstavy? Pokud ne, vraťte se k našim návrhům z 1. etapy plánování akce.

Už jste zjistili, jaký dopad má vaše činnost na klima? Pokud si nejste jistí a ani naše příklady vám nepomohly, napište nám rovnou na ekoskola@terezanet.cz, a společně to vyjasníme.

Jak si s týmem vybrat téma výstavy?

Stále si nejste jisti, nebo se nemůžete dohodnout, o čem výstava bude? Je čas na průzkum a diskuzi v rámci týmu. Jak na to?

1. Vysvětlete si jednotlivé možnosti a řekněte si, co jednotlivé možnosti obnášejí. Využijte popis našich návrhů.

2. Diskutujte o jednotlivých možnostech. Sepište si na papír pro a proti jednotlivých možností. Pracujte ve skupinách a poté sdílejte výsledky práce ze skupin celému týmu.

3. Pokud jste se stále na tématu neshodli, hlasujte. Zvednutím ruky nebo vhozením vybrané možnosti do "klobouku či kreslením čárek nebo smajlíků k jednotlivým možnostem. Jistě najdete i další zajímavé možnosti.

Ekoškolí pravidlo č. 4: Zapojte co nejvíce členů organizačního týmu do diskuze a rozhodování. Motivujete je tak do další činnosti. Ocení vaši důvěru, možnost se k tématu vyjádřit i možnost uskutečnit vlastní nápady.

Jak lidem nejlépe předat POSELSTVÍ výstavy?

Sedněte si s týmem a sepište si jednou větou, s čím mají vaši hosté z výstavy odcházet. Buďte co nejkonkrétnější. Mají se něco naučit, pochopit nějaký přírodní jev, pochopit, proč je důležité nějaké chování? 

Tahle věta je cíl vaší výstavy. Tím se pak řiďte během všech příprav, během výběru a přípravy fotek a obrázků, při tvoření názvu a průvodních textů, při zvaní případných hostů na vernisáž.

Tip pro supermany:  Ověřte si potom, zda se vám cíl povedlo splnit. Požádejte o zpětnou vazbu. Jak na to?

Poselství resp. cíl výstavy si zvolte tak, abyste ho mohli ověřit nebo porovnat. Cíl je možné ověřit např. odpověďmi na jednoduchou otázku Co si z výstavy odnáším? v knize/sešitě návštěv. Je možné cílit i na počet návštěvníků podepsaných na prezenční listině. To, jak náročný cíl si zvolite, je na vás a vašich možnostech.

Ekoškolí pravidlo č. 5: Zpětná vazba je pro vás zprávou o tom, co se vám povedlo, ale také o tom, co je možné zlepšit při příští akci. Pokud na to máte sílu a chuť, vytvořte pro návštěvníky jednoduchý dotazníček. Při vyhodnocování se nezapomeňte ocenit za to, co šlo dobře - ať se neutopíte jen v kritice.

3) Stanovíme si přibližný časový plán akce a konkrétní plán schůzek týmu

Vyberte si datum, kdy bude vernisáž - zahájení výstavy. Může to být nějaký obecně významný den, může to být i den důležitý specificky pro vaši školu nebo obec. Podívejte se na náš orientační harmonogram a zjistěte, kdy asi bude potřeba začít s jednotlivými fázemi příprav. Pro přípravu bude důležité si v tuto chvíli stanovit konkrétní plán schůzek organizačního týmu. Pravidelné schůzky vám pomohou ověřit, jak se daří plnit jednotlivé úkoly a jak běží přípravné práce, případně pokud se něco nedaří, včas plány změnit. Domluvte si konkrétní termíny schůzek.

Co si promyslet do příští schůzky?

KDE výstavu uspořádat?         Jak DLOUHO má výstava trvat?           Jak VYBRAT SPRÁVNÉ fotografie/obrázky?

Jak pozvat LIDI?                Jestli a koho oslovit ke SPOLUPRÁCI?                 Jak udělat příjemnou VERNISÁŽ

Co vše je potřeba k otázkám promyslet najdete v dokumentu níže.  Otázky si můžete rozdělit promýšlet ve skupinách, podle toho o jaké téma mají jednotliví členové týmu zájem. Vytvoří se vám tak akční skupiny, které využijete při přípravách na akci.

Stahujte dokument - návod Jak na výstavu s vernisáží:

    

Pokračovat na stránku 3               Zpět na úvodní stránku

 

Chcete sdílet své zážitky, nebo se poradit jak na to? přidejte se do naší soukromé

FB skupiny.

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!