Pražské školy

Podpořeno z grantu hlavního města Praha.

Projekt Ekoškola - environmentální výchova na pražských školách podpořil realizaci mezinárodního programu Ekoškola na pražských základních a středních školách zavedením a udržením práce pomocí metodiky 7 kroků, která přispívala k většímu zapojení žáků do rozhodovacích procesů ve škole v oblasti environmentální výchovy.

Díky projektu bylo podpořeno přímo 33 škol a více než 260 lidí (žáků i pedagogů).

Dalších šest tisíc žáků a pedagogů na zapojených školách v Praze bylo ovlivněno skrze nabídku aktualizovaných materiálů, nepřetržitého online helpdesku a informačního servisu. Čtyři školy v roce 2016 získali poprvé či obhájili mezinárodní titul a zařadili se tak mezi 128 škol v ČR s tímto prestižním oceněním.

Projekty byly podpořeny z Magistrátu hlavního města Prahy.


Snižujeme množství odpadu

Tématu ve škole věnovali i tři projektové dny. V jejich rámci odjeli zkoumat, jak s odpadem ...

Žáci se zapojili do veřejného života diskusí i prací

Ekotým i další žáci školy se zúčastnili veřejného fóra městské části Prahy 4 a ...

Středoškoláci učí prcky třídit odpad

Studenti MSŠCH připravili pro žáčky MŠ Velvarská v Praze 6 několik her na třídění ...

Jak funguje Ekotým

Mladší žáci se nejprve seznamují s prací Ekotýmu, postupně se sami aktivně zapojují. A ...

Měření CO2 ve třídách

V průběhu května a na začátku černa 2016 se Ekotým ZŠ Nad Vodovodem v Praze 10 pustil do ...

Ekologické reklamy

Žáci 5. tříd na ZŠ a MŠ Polesná na Praze 9 vytvářeli v rámci Ekoškoly ekologické ...

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se