ODPADY

Žáci se seznámí s principem 3xR (Reduce, Reuse, Recycle). Dozvědí se, co znamená předcházet vzniku odpadu. Zjišťují, proč je dobré odpad třídit a co se s vytříděným odpadem dále děje, jaký odpad se třídí ve škole a jaký by ještě bylo možné třídit.


Komu tím prospějete?

Vadí nám odpadky na zemi!

Recyklohraní

Program pro žáky 1. stupně, děti z okolních mateřských škol a veřejnost. Cílem bylo ...

Plasty x příroda

V anglickém jazyce žáci rozšiřovali slovní zásobu a prohlubovali znalosti v tématech - ...

Odpad třídíme. Proč ne i ty?

V rámci kroku Monitorování a vyhodnocování jsme zjišťovali úroveň informovanosti žáků a ...

Den činu

Zapojením do mezinárodní kampaně Litter Less jsme chtěli žáky, zaměstnance i veřejnost ...

Jak začít na škole s vermikompostováním

Díky žížalkám může každá třída přeměnit rostlinné zbytky ze svých svačin či oběda ...

Vermikompostování, aneb snižme množství odpadu

Už jste někdy slyšeli o vermikompostování? Chtěli byste mít také ve škole své žížalky? ...

Žížalí příběh v Tereze

V TEREZE nezůstáváme pozadu a tak jsme si také pořídili vermikompostér. O tom, jak to ...

Jak začít s vermikompostováním ve čtyřech krocích

Jaké byly naše začátky s vermikompostováním ve Vraném nad Vltavou? Především veselé. ...

Vermikompostování na ZŠ a MŠ Drmoul, aneb Žížaly mezi námi

Moc jsem se na žížaly těšily, ale není to jednoduché se o ně starat. Naopak to vyžaduje ...

Vermikompostování na ZŠ Měcholupy, aneb správná cesta k žížalám

Žížaly nám dělají radost, rostou, zpracovávají vše, co jim dáme, byla to dlouhá cesta, ...

Žížaly ve škole ZŠ Mendíků

V rámci soutěže "Hledáte nové spolužáky, pořiďte si žížaláky", jsme vyhráli ...

Kalifornkám se u nás líbí

Ekopřípravka připravila žížalkám druhé patro vevermikompotéru

Noví žížalí spolužáci

Článek popisuje sestavení a založení vermikompostéru, také pokroky a péči o něj.

Noční akce Ekotýmu

Na Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou se rozhodli zapojit do soutěže ...

Oživení Ekotýmu

Na Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou se rozhodli snížit množství směsného ...

Země není smetiště

Ekotým se rozhodl, že se pokusí snížit množství nejen směsného odpadu ve škole a ...

Hledáte nové spolužáky? Pořiďte si žížaláky!

Právě jste si přečetli motto nové výzvy, která odstartovala v květnu ve spolupráci se ...

Sněhurka a sedm kontejnerů

ZŠ a MŠ Bohosudov výherce výzvy s IKEA

Odpady a my

ZŠ Antonína Sochora Duchcov výherce výzvy s IKEA.

Recyklace bioodpadu

ZŠ a MŠ Maleč výherce výzvy s IKEA

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!

Odebírejte náš newsletter!


Vy ještě neodebíráte náš newsletter? To hlavní vám přijde každá měsíc přímo do vašich emailových schránek! Učitelé, rodiče, zapojené školy, nezapojené školy přihlaste se a dostávejte svoji pravidelnou dávku inspirace!

Přihlásit se