KLIMATICKÉ ZMĚNY

Žáci sledují vliv školy a také svého města na mikroklima kraje. Zjišťují, jakým způsobem probíhají klimatické procesy a co vše je ovlivňuje. Přemýšlejí, jak svým vlastním každodenním jednáním mohou přispět k ochraně celosvětového klimatu.


Tip na rozdělení děti do skupin

Při testování lekcí na téma odpovědné spotřeby, kde je středem pozornosti tričko, jsme ...

Plant for the Planet

Ekotým Wichterlova gymnázia se aktivně podílel na organizaci vzdělávacích akcí pro děti ...

Záchrana pralesa na Sumatře

V roce 2016/2017 jsme se připojili k projektu "Zachraň prales!".

Přidejte se do Ekoškoly

Zapojte sebe nebo svou školu do celosvětové sítě změn!

Chci se zapojit!